KO SMO MI?

Upravo tako, novi član naše kompanije je sektor za facility menadžment, „Building & Interior Solutions“, koji je nastao iz potrebe za pružanjem kompletne usluge održavanja klijentima koji su vlasnici ili korisnici nekretnina kompanije „Galens invest“. Cilj kompanije je kompletna posvećenost klijentima, dostupnost i brzina rešavanja problema. Korisnici naših usluga su vlasnici nekretnina, stambenih i poslovnih prostora, čiji je osnovni cilj očuvanje i unapređenje nekretnina.

Naš tim čine stručnjaci koji svojim znanjem i operativom mogu da otklone sve probleme koji se tiču poštovanja garantnih rokova, redovnog i investicionog održavanja.

Kvalitetno i stručno održavanje izuzetno je  bitno jer ne smemo dozvoliti  da se vrednost nekretnine umanjuje prilikom redovne eksplotacije. Izgradnjom do 1000. stambenih jedinica godišnje osetili smo potrebu za proširenjem poslovanja koje se odnosi na dalju brigu o zgradi i njenim korisnicima.

Kao investitor koji je neraskidivo povezan sa svakom izgrađenom zgradom, novom segmentu poslovanja pristupamo s velikim zadovoljstvom. Primenom ovog koncepta u potpunosti smo ostvarili svoj cilj – bezbrižno i dugoročno stanovanje u svakom objektu koji smo gradili i ostvarivanje postprodajnog odnosa sa svojim klijentima.[/list]

ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE

U želji da pružimo što kvalitetniju postprodajnu uslugu, u okviru Galens grupe, osnovali smo firmu “Building & interior solutions” d.o.o. za upravljanje i održavanje stambenih zgrada.

Izgradnjom preko 1000 stambenih jedinica godišnje, osetili smo potrebu za proširenjem poslovanja koje se odnosi na dalju brigu o zgradi i njenim stanarima.

Od sada smo u mogućnosti da našim klijentima pružimo profesionalnu uslugu kompletnog upravljanja i održavanja zgrade.

Naša usluga održavanja odnosi se na:

 • Tehničko održavanje opreme i instalacija
 • Održavanje higijene
 • Održavanje zelenih površina

Naša usluga upravljanja odnosi se na:

 • Obavljanje funkcije profesionalnog upravnika
 • Konstituisanje stambene zajednice
 • Sazivanje i rukovođenje sednicom skuštine stambene zajednice i izrada zapisnika
 • Predlaganje Programa održavanja i staranje o njegovoj realizaciji
 • Vođenje evidencije prijavljenih kvarova i nedostataka i pravovremeno reagovanje na otkalanjanju uzroka
 • Vođenje celokupne knjigovodstvene dokumentacije za stambene zajednice
 • Pribavljanje I arhiviranje tehničke dokumentacije
 • Saradnja sa Gradskim upravama, Javno-komunalnim preduzećima i dr. ustanovama i organizacijam

Cene usluga su u minimalnim zakonskim iznosima izmirenja osnovnih troškova održavanja i upravljanja.

Kao investitor koji je neraskidivo povezan sa svakom izgrađenom zgradom, ovom segmentu poslovanja pristupamo s velikim zadovoljstvom.

Primenom ovog koncepta, u potpunosti smo ostvarili cilj – bezbrižno i dugoročno stanovanje u svakom objektu koji smo predano gradili za vas.

Vaš Building & interior solutions” d.o.o.

MISIJA

Obezbeđivanje kontinuiranog zadovoljstva naših klijenata
 • Informisanost
 • Predanost
 • Kreativnost
 • Trajni rezultati
 • Dugoročna stabilnost

VIZIJA

Maksimiziranje vrednosti naših objekata, kroz praćenje trendova i stalna poboljšanja.
 • Unapređivanje vrednosti imovine klijenata
 • Kvalitet
 • Pouzdanost
 • Individualni pristup svakom korisniku
 • Nove navike i novi trendovi
 • Izgradnja dugoročnih odnosa sa našim korisnicima

CILJEVI

Uvođenje inovacija, kao vid zadovoljenja očekivanja korisnika naših usluga.
 • Održivi razvoj stanovanja
 • Obezbeđivanje kvalitetnih uslova života
 • Društveno odgovorno ponašanje
 • Stvaranje uslova za izgradnju imidža
 • Očuvanje funkcionalnosti izgrađenog objekta
BEZBEDNOST

Bezbednost je naša najveća vrednost

ZAJEDNICA

Edukovanje pojedinaca i osoblja cele kompanije, kao i društveno odgovorno ponašanje

ODRŽIVOST

Uvođenje novih standarda