HomeNajčešća pitanja

Imamo odgovore na sva vaša pitanja

Ovde možete saznati koja su najčešća pitanja naših klijenata i dobiti najpreciznije moguce odgovore. Ukoliko imate dodatnih pitanja, pišite nam ili nas pozovite.
1
Šta je facility management?

Upravljanje stambenim i poslovnim zgradama i njihovim tehničkim sistemima i opremom, sa ciljem očuvanja funkcionalnosti izgrađenog okruženja. Facility management obuhvata komercijalno, tehničko i infrastrukturalno zpravljanje objektom.

2
Koja je nadležnost profesionalnog upravnika?

Nadležnost profesionalnog upravnika obuhvaćena je članovima 50. i 53. Zakona o stanovanju i održavanju.

3
Šta su hitne intervencije?

Hitne intervencije su aktivnosti koje se bez odlaganja izvršavaju radi zaštite života i zdravlja ljudi, njihove sigurnosti, zaštite imovine od oštećenja i dovođenje zgrade, njenih delova, uređaja, instalacija i opreme u stanje ispravnosti, upotrebljivosti i sigurnosti. Profesionalni upravnik dužan je da odmah po saznanju, a najkasnije u roku od 48 časova od saznanja, ukoliko iz objektivnih razloga nije moguće ranije, preduzme odgovarajuće mere u cilju izvođenja hitnih intervencija, odnosno da o tome obavesti organizaciju koja izvodi ovu vrstu radova i da zahteva preduzimanje potrebnih radnji, odnosno radova.

4
Koliko često se održava sednica skupštine stambene zajednice?

Sednica skupštine održava se najmanje dva puta godišnje, a zakazuje je profesionalni upravnik.

5
Koje su aktivnosti na održavanju zgrade?

Aktivnosti na održavanju zgrade vrše se kroz:

  1. Hitne intervencije
  2. Tekuće održavanje
  3. Investiciono održavanje.
6
Šta je tekuće, a šta investiciono održavanje zgrade?

Tekuće održavanje je izvođenje radova koji se preduzimaju radi sprečavanja oštećenja koja nastaju upotrebom zgrade ili radi otklanjanja tih oštećenja, a sastoje se od pregleda, popravki i preduzimanja preventivnih i zaštitnih mera, odnosno svih radova kojima se obezbeđuje održavanje zgrada na zadovoljavajućem nivou upotrebljivosti.

Investiciono održavanje jeste izvođenje građevinsko-zanatskih, odnosno drugih radova u zavisnosti od vrste objekta u cilju poboljšanja uslova korišćenja zgrade u toku eksploatacije.

RADNO VREME:
Pon-Pet 8:00h - 16:00h
Naronih heroja 3, Novi Sad
office@bisfacility.rs

Copyright 2022 Quick System

BUILDING & INTERIOR SOLUTIONS