Ovde možete saznati koja su najčešća pitanja naših klijenata i dobiti najpreciznije moguce odgovore. Ukoliko imate dodatnih pitanja, pišite nam ili nas pozovite.

 • Šta je facility management?

  Upravljanje stambenim i poslovnim zgradama i njihovim tehničkim sistemima i opremom, sa ciljem očuvanja funkcionalnosti izgrađenog okruženja. Facility management obuhvata komercijalno, tehničko i infrastrukturalno zpravljanje objektom.

 • Šta sve obuhvata garancija?

  Građevinski radovi 2 godine

  Instalacije vodovoda i kanalizacije 2 godine

  Instalacije centralnog grejanja 2 godine

  Instalacije slabe i jake struje 2 godine

  TV instalacija 2 godine

 • Šta ne spada pod garanciju?

  Garancija ne obuhvata sve one stvari koje spadaju pod tekuće održavanje objekata, kao što mogu biti: Svetleća tela svih vrsta – sijalice, zamena gurtni i roletni, wc daske, ulazna brava od stana itd.

  Navedene stvari se kontrolišu prilikom preuzimanja stana što je obezbeđeno i zapisnikom o primopredaji nekretnine.

 • Do gubitka garancije dolazi ukoliko:

  Nestručna lica ugrađuju klimatizaciju na krov i time prouzrokuju oštećenje krovnog omotača.

  Oštećenje oluka i svih sastavnih delova ukoliko dođe do nasilnog udaranja, fizičkog odlamanja ili zagrevanja oluka radi topljenja snega i leda.

  Ukoliko vlasnici ili korisnici stanova svojom nepažnjom izazovu požar – poplavu i time dođe do oštećenja stvari i delova koji su u garantnom roku. Za sanaciju oštećenih delova biće odgovorno lice koje je štetu prouzrokavalo.

  Garancija ne važi ukoliko dođe do oštećenja usled vremenskih nepogoda, požara, poplava, zemljotresa, ratnih dejstava ili eventualno pojavom klizišta.

 • Kako i kome da prijavim reklamacije?

  Reklamacije možete prijaviti na više načina.

  1. Slanjem formulara za prijavu reklamacija na adresu, uz povratnicu
   Bulevar patrijarha Pavla 30
   Za Building and Interior Solutions Doo
   21000 Novi Sad
  2. Slanjem popunjenog formulara na e-mail
  3. Popunjavanjem upitnika na sajtu
 • Da li važe usmeno prijavljene reklamacije?

  Ne

Niste našli odgovor koji ste tražili? Pošaljite nam poruku

KONTAKT

Bulevar patrijarha Pavla 30, Novi Sad
Mapa →

Pon – Pet: 8:00 – 16:00