Facility Management

 • Upravljanje i održavanje izgrađenih objekata u fazi eksploatacije
 • Održivi razvoj stanovanja
 • Kontrola i sprovođenje svih odredbi Ugovora o upravljanju i održavanju
 • Izrada ugovorne dokumentacije za poslovne prostore koji se iznajmljuju
 • Primopredaja poslovnih i stambenih prostora
 • Težnja ka uspešnom investiranju i dugotrajnosti poslovnih i stambenih objekata
 • Outsourcing-izdvajanje pojedinih segmenata poslovanja i angažovanje eksternih partnera u njihovom obavljanju
 • Očuvanje vrednosti imovine
 • Upotreba modernih tehnologija

Facility Maintenance Servis

 • Briga o svim tehničkim detaljima koji se tiču redovnog održavanja
 • Investiciono održavanje
 • Preventivno održavanje i praćenje stanja objekta
 • Usklađivanje sa svim zakonskim regulativama
 • Ugrađivanje video nadzora, interfona, alarma, kontrole pristupa i drugih uređaja, opreme i instalacija
 • Atestiranje svih sistema koji su podložni atestiranju ( PPZ, Sprinkler sistem, gromobranske instalacije i slično )
 • Organizacija poslova na redovnom tehničkom održavanju posebnih delova
 • Održavanje higijene
 • Održavanje zelenih površina
 • Zimska služba

Reklamacije

 • Organizovanje sistema za reklamacije u garantnom roku
 • Evidentiranje reklamacija
 • Otklanjanje reklamacija u zakonskom roku
 • Vođenje statističkih podataka
 • Mogućnost podnošenja reklamacije preko internet sajta
 • Odgovornost za poštovanje garantih rokova

Fizičko tehničko obezbeđenje – FTO

 • Obezbeđivanje maksimalne bezbednosti lica i imovine
 • Planiranje, organizacija i realizacija poslova FTO-a
 • Kontrola angažovanih lica
 • Kontakt sa odgovornim licem