FM - Facility Management FM


- Izrada ugovorne dokumentacije za poslovne prostore koji se iznajmljuju
- Korespodencija na relaciji Vlasnik - Zakupac
- Kontrola i sprovođenje svih odredbi iz ugovora
- Primopredaja poslovnih prostora
- Održavanje sastanaka sa predstavnicima poslovnih prostora
- Komunikacijom do unapređenja u saradnji
- Saradnja sa skupštinama stanara i njihovim predstavnicima
- Upotreba modernih tehnologija

Facility Maintenance Servis - FMS


- Briga o svim tehničkim detaljima koji se tiču redovnog održavanja
- Investiciono održavanje
- Procena i predviđanje preventivnog održavanja
- "Open Book" mesečnih troškova održavanja
- Usklađivanje sa svim zakonskim regulativama
- Uvek dostupne stručne ekipe iz oblasti vodovodnih, kanalizacionih i elektro sistema
- Ugrađivanje video nadzora, interfona i alarma
- Atestiranje svih sistema koji su podložni atestiranju ( PPZ, Sprinkler sistem, gromobranske instalacije i slično )
- Organizacija poslova na redovnom tehničkom održavanju fizičkih lica
- Održavanje zelenih površina - Zimska služba

REKLAMACIJE


- Organizovanje sistema za reklamacije u garantnom roku
- Otklanjanje reklamacija u najkraćem mogućem roku
- Evidentiranje reklamacija
- Vođenje statističkih podataka
- Mogućnost podnošenja reklamacije preko internet sajta
- Odgovornost za poštovanje garantih rokova

Fizičko tehničko obezbeđenje - FTO


- Obezbeđivanje maksimalne bezbednosti lica i imovine
- Planiranje, organizacija i realizacija poslova FTO-a
- Kontrola angažovanih lica
- Kontakt sa odgovornim licem

BUILDING & INTERIOR SOLUTIONS | Sva prava zadržana | Kontakt